[:Nawigacja:]

 
Strona główna

 
Tapety

  Bronie
  Mapy

  Taktyki

  Boty

  Counter Strike

  Obrażenia

  Drużyny

  Komendy

 
Kasa

  Forum

  Księga gości 

 
   [:Banner:]

 

 
   <:Komendy:>

 

  Komendy do cs:
 

adjust_crosshair - Zmienia kolor celownika każdorazowo po wposaniu tej komendy
allow_spectators - Ustala czy mog
ą grę obserwować spectatorzy
bgmvolume - Wł/wył CD Audio
bind - Nadaje klawiszowi funkcję np bind "klawisz" "komenda"
changeteam - Zmiana drużyny
cl_allowdownload - Ustala czy można
ściągać od ciebie pliki kiedy ty grasz
cl_observercrosshair - Wł
ącza wyświetlanie celownika w trybie obserwatora
cl_hidefrags - Pokazywanie tylko Twoich wyników na tablicy wyników
cl_showfps - Pokazuje FPSy
clear - Czy
ści konsolę
con_color - Kolor czcionki w konsoli (RGB)
crosshair - Pokazywanie celownika
drawradar - Pokazuje radar
exec - Wczytuje configa np. exec nazwa_configa.cfg
exit/quit - Wyłancza grę
fakelag - Symuluje lagi.Tylko gdy sv_cheats jest uaktywnione
fastsprites - Zmienia jako
ść dymu z granatów
fps_max - Maksymalna liczba klatek na sekundę
gl_picmip - Zmienia jako
ść tekstur w OpenGL
gl_playermip - Zmienia jako
ść modeli graczy w OpenGL
gl_round_down - Zmienia wygładzanie tekstur (tylko dla dopalaczy)
gl_smoothmodels - Zmienia wygładzanie modeli (tylko dla dopalaczy)
hideconsole - Chowa konsolę
hideradar - Wyłancza radar
hisound - Zmienia jako
ść dźwięku
hud_centerid - Wy
śietla imiona widzianych graczy na środku ekranu
hud_fastswitch - Szybkie przeł
ączanie pomiędzy broniami
kick - Wykopanie go
ścia z gry np. kick pełna_nazwa_gościa
lefthand - Wybór dłoni w której trzymasz broń
loadas8bit - Zmniejsza jako
ść dźwięku do 8 bitów
map - Za
ładowanie nowej mapy np. map cs_xxx
max_shells - Zmienia maksymaln
ą ilość widocznych łusek
max_smokepuffs - Zmienia maksymaln
ą ilość dymków od uderzeń kul
mp_autokick - Wyżuca team kilerów z serwera
mp_autoteambalance - Zmienia wyrównywanie ilo
ści graczy
mp_buytime - Okre
śla czas na kupno broni od rozpoczęcia rundy
mp_c4timer - Czas od podłożenia do wybuchu bomby
mp_chasecam - Używanie tylko trybu trzecioosobowego w trybie obserwatora
mp_decals - Maksymalna ilo
ść wyświetlanych dziur po kulach
mp_fadetoblack - Ekran zaciemnia się kiedy gracz umiera
mp_flashlight - Zezwolenie na używanie latarki
mp_footsteps - Ustawia słyszenie kroków lub nie
mp_forcechasecam - Ogranicza tryb obserwatora tylko do własnej drużyny
mp_freezetime - Czas na pocz
ątku rundy podczas którego można tylko kupować
mp_friendlyfire - Ustawia czy można zabijać swoich kolesi z teamu
mp_hostagepenalty - Maksymalna ilo
ść zakładników jaką można zabić
mp_limitteams - Ustala o ile można mieć więcej graczy w team-ie od przeciwników
mp_logdetail - Zapisuje do pliku logi
mp_logmessages - Zapisywanie wszystkich wiadomo
ści do pliku tekstowego
mp_maxrounds - Maksymalna ilo
śc rund przed automatyczną zmianą mapy
mp_roundtime - Ustawia maksymalny czas trwania jednej rundy
mp_startmoney - Zmienia sumę pieniędzy przy starcie gry
vmp_timelimit - Zmienia czas gry
mp_tkpunish -
Ustawia czy team kilerzy czekaj
ą 1 runde po zabiciu swojego
mp_winlimit -
Zmienia mapę na następn
ą z mapcycle.txt po osgnięciu tego limitu
playdemo -
Odgrywa demo np. playdemo nazwa_dema.dem
r_drawviewmodel -
Pokazywanie broni
reconnect/retry -
Prubuje ponownie podłaczyć się do serwera
record -
Nagrywa demo np. record nazwa_dema
restart -
Restartuje mapę
sensitivity -
Czuło
ść myszki
serverinfo -
Pokazuje informacje o serwerze
snapshot -
Robi screenshota
stop -
Zatrzymuje nagrywanie dema
sv_cheats -
Ustala czy można używać kodów podczas gry
sv_gravity -
Przyci
ąganie ziemskie
sv_restartround -
Restartuje gre
writecfg -
Zapisuje configa np. writecfg nazwa_configa.cfg
 
   Kontakt
  e-mail

 
GG: 1927443
 
   [:Linki:]
 

 

 
 
   
 
 
 


 

©2003

 by Fisiu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Najlepsza rozdzielczość to 1024 x 768 i IE 5.5 lub lepszy.